Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://borashop.eu

V povezavi z obiskanim spletnim mestom https://borashop.eu (v nadaljevanju: spletna trgovina) in nakupom izdelkov velja, da je 

Ponudnik spletne trgovine oziroma prodajalec: 

 • BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
 • Izola, Koprska ulica 1,
 • 6310 Izola – Isola,
 • Matična številka: 2028549000
 • Davčna številka: 91456525
 • elektronski naslov: info@borashop.eu 
 • telefon: +386 (0)41 646 800

(v nadaljevanju: družba)

Družba je od dne 7. 3. 2005 vpisana pri Okrožnem sodišču Koper kot družba z omejeno odgovornostjo z vplačanim osnovnim kapitalom v višini 88.239,41. Številka reg. vpisa: 2008/19804, okrožno sodišče v Kopru.

Transakcijski račun družbe: IBAN SI56 0294 5026 2875 561 odprt pri banki NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Trg republike 2, 1520 Ljubljana

SWIFT/BIC banke: LJBASI2X. 

Družba je DDV zavezanec.

Identifikacijska številka za DDV: SI 91456525

Družba kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Republike Slovenije in s potrošniki posluje v slovenskem jeziku. 

Uvodne definicije pojmov:

 • Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://borashop.eu (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta, kar skladno z Zakonom o varovanju potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da osebi nudimo tu zajete informacije,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • registrirani uporabnik: je obiskovalec, ki je z vnosom zahtevanih podatkov in s klikom na gumb »Registracija« oddal svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev, ter skladno s poglavjem »Registracija uporabniškega računa«  registriral svoj uporabniški račun,
 • uporabnik: obiskovalec oziroma registrirani uporabnik spletne trgovine,
 • kupec: uporabnik, ki na spletni trgovini uspešno opravi nakup,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila, po objavljeni ceni in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki veljajo v času oddaje naročila.

Veljavnost teh Splošnih pogojev:

Te Splošni pogoji določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnika oziroma kupca napram družbi, ter urejajo poslovni odnos med družbo in kupcem, pri čemer kupce vljudno naprošamo, da si pred izvedbo vsakega nakupa na spletni trgovini, skrbno preberejo tu zajeta določila.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa. Že opravljeni nakupi, se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času nakupa.

Kupca ob vsakršnem nakupu posledično pozivamo, da svojo seznanjenost z določili veljavnih Splošnih pogojev izrecno izrazi (označba vnosnega polja »strinjam se s Splošnimi pogoji« na zadnjem koraku nakupa). 

Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu dužba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.

 V nadpisanem primeru se lahko kadarkoli obrnete na naslov:

 • info@borashop.eu 
 • oziroma, nas pokličete na +386 (0)41 646 800 znotraj uradnega delovnega časa, torej od ponedeljka do petka med  09:00 in 19:00 in v soboto med 09:00 in 13:00.

Splošni pogoji so prav tako na voljo za vpogled v fizični obliki na objavljenem prevzemnem mestu družbe, na naslovu Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola.

Pravila uporabe spletne trgovine  (npr. varstvo avtorskih pravic, dovoljena uporaba spletnega mesta, ipd.) so navedena na podstrani Pravila uporabe spletnega mesta.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač  pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://borashop.eu/o-trgovini/politika-zasebnosti.

Spremembe teh Splošnih pogojev:

Ob implementaciji dodatnih storitev in tehnologij, ob nastopu novih okoliščin in v vseh morebitnih drugih primerih, ki k temu botrujejo, si družba pridržuje pravico, da te Splošne pogoje spremeni.

V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bomo naredili vse kar je v naši moči, da uporabnike o tem obvestimo preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov, oziroma s pomočjo obvestila, ki ga bomo objavili na naši spletni trgovini.

Na spletni trgovini bodo prav tako vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki so takrat v veljavi. 

Obvezne informacije, ki jih družba vselej zagotovi kupcem pred nakupom:

 • podatke o identiteti družbe: ime in sedež družbe, kakor tudi matična številka in davčna številka (ID za DDV), so navedeni na začetku teh Splošnih pogojev,
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo z družbo: se nahajajo v relevantnih poglavjih (elektronski naslov in telefonska številka), oziroma na začetku teh Splošnih pogojev,
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi  poprodajnimi storitvami: so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini,
 • informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne trgovine: so vselej pisno prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini
 • končna cena blaga, ki vključujejo davke oziroma druge dajatve: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na straneh »Plačilo in dostava« in »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer je rok veljavnosti teh podatkov natančneje opredeljen v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev,
 • način, kraj, pogoje in stroške dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, ter rok dostave:
 • način ter kraj dostave: je na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter je ponovno prikazan na strani »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in dostave vselej navedene v poglavju »Dostava«  teh Splošnih pogojev,
 • pogoji in stroški dostave izdelkov: so prikazani na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, po izbiri izdelka za nakup (dodajanju izdelka v »Košarico«), pri čemer so pogoji dostave in stroški odvisni od različnih faktorjev, opisanih pod poglavjem »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev.  
 • rok dostave: ocenjeni rok dostave je naveden ob vsakem zadevnem izdelku,
 • možni načini plačila: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
 • plačilni pogoji: so prikazani in na izbiro na straneh »Plačilo in dostava« ter »Potrditev«, do katerih uporabnik dostopa s klikom na gumb »Zaključi nakup«, pri čemer so morebitne omejitve ali posebnosti načina in možnosti plačila vselej navedene v poglavju »Način plačila« v zadevnih poglavjih  teh Splošnih pogojev,
 • časovna veljavnost ponudbe: je natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov in stroški dostave« teh Splošnih pogojev
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop: je skupaj z opisom pravice do odstopa v in primerov, v katerih kupec kot potrošnik nima pravice do odstopa, naveden v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

Družba se prav tako zavezuje, da bo nakupovalcu pred nakupom vselej nudila tudi: 

 • informacije o tem kaj je stvarna napaka, kako jo je mogoče uveljavljati in kakšne pravne možnosti ima kupec v vzezi z njo: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« in poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb« teh Splošnih pogojev.
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci: je navedeno v poglavju »Stvarne napake na izdelku« teh Splošnih pogojev,
 • pojasnilo, da se podpora, ki jo družba nudi kupcem v zvezi z njihovimi pritožbami in reklamacijami izdelkov, nanaša zgolj na nakupe, ki so bili uspešno izvedeni na tem spletnem mestu: je navedeno v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb« teh Splošnih pogojev,
 • pojasnilo, da ima kupec možnost izvensodnega reševanja sporov: je navedeno v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh Splošnih pogojev.

Odgovornost za delovanje spletne trgovine:

Družba se trudi zagotavljati neprekinjen, nemoten in varen dostopa in uporabo spletne trgovine vsem uporabnikom preko običajnih komunikacijskih sredstev, vendar to lahko ovirajo številni dejavniki, na katere družba ne mora vplivati. Družba posledično uporabnikom spletne trgovine ne odgovarja v zvezi z zadržanim delovanjem spletnega mesta in morebitno nezmožnostjo dostopa do vsebina in izdelkov, ki so ponujeni na spletni trgovini, na kar uporabnik pristane z uporabo te spletne trgovine.

Družba dostopanje do spletne trgovine z komunikacijskimi sredstvi omogoča na brezplačni osnovi, pri čemer je uporaba in dostopanje do spletne trgovine lahko povezana s stroški, ki so zunaj vpliva družbe (npr. stroški elektrike, plačilo internetnega priključka, plačilo prenosa mobilnih podatkov operaterju, ipd.).

Registracija uporabniškega računa in odgovornost registriranega uporabnika:

Na spletni trgovini je mogoče nakup opraviti kot neregistrirani obiskovalec spletne trgovine, torej zgolj z vnosom podatkov, ki so nujno potrebni za izvedbo naročila. Obiskovalec pa lahko tudi registrira nov uporabniški račun, kar stori tako, da na ustrezni podstrani  vnese svoje ime in priimek, geslo za dostopanje do računa in elektronski naslov, ter s klikom na gumb »Registracija« odda svoje soglasje k določilom teh Splošnih pogojev. S tem obiskovalec postane registrirani uporabnik spletne trgovine. 

V kolikor bi registrirani uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti,  lahko družbo v zvezi s tem kontaktira preko elektronskega naslova info@borashop.eu. Sprememba elektronskega naslova bo izvedena isti ali najkasneje naslednji delovni dan, o tem pa bo uporabnik obveščen prek elektronske pošte 

Registrirani uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne trgovine ne bo uporabljal v nasprotju s Pravili uporabe spletnega mesta.

Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični, nepravilni, ima Družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega obiskovalca. 

Vsak registrirani uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom in je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo preko elektronskega naslova info@borashop.eu, oziroma s klicem na številko +386 (0)41 646 800.

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo:

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, v kolikor v zvezi s tem ne pridobi izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov.

Postopek registracije uporabniškega računa je bil ustvarjen ob upoštevanju načela minimizacije osebnih podatkov, kar pomeni družba ne zbira letnic rojstva registriranih uporabnikov. Družba posledično ne premore načina, s katerim bi lahko ekonomično in učinkovito preverila,  ali gre pri pri kreiranju uporabniškega računa, ponujanju blaga, izvršitvi nakupa in obdelavi posredovanih osebnih podatkov uporabnika, za osebne podatke mladoletne osebe.

Družba prav tako zavestno ne ponuja izdelkov iz ponudbe spletne trgovine mladoletnim osebam oziroma osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, in zavestno ne obdeluje nobenih osebnih podatkov povezanih z njimi, ter ne ponuja prostega dostopa do izdelkov, ki bi lahko bili škodljive za otroke.

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki otrok zbrišejo.

Če starši ali skrbniki mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo ugotovijo, da njihov otrok oz. varovanec uporablja spletno trgovino, oziroma, da je poleg elektronskega naslova družbi prostovoljno posredoval še druge osebne podatke, lahko to sporočijo družbi in zahtevajo izbris osebnih podatkov na naslovu info@borashop.eu, oziroma s klicem na številko +386 (0)41 646 800.

Vsaka komunikacija, namenjena osebam, za katere je družba ugotovila da so mlajše od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Potek nakupa na spletni trgovini:

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine,
 • iskanje in ogled posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini,
 • specificiranje (npr. izbiranje različice, barve, velikosti, ipd.) ogledanega izdelka ter izbor količine izdelka za nakup z vnosom številk v zadevna vnosna polja oziroma z izvedbo klikov zadevnih gumbov,
 • dodajanje izbrane količine specificiranega izdelka v nakupovalno košarico s klikom na gumb »V košarico«,
 • pregled izbranega izdelka in količine v pojavnem polju košarice, ter klik na gumb »Zaključi nakup« za prehod v naslednji korak, ki vodi k uspešno izvedenem računu,
 • v kolikor ima uporabnik registriran uporabniški račun, in želi nakup izvesti kot registriran uporabnik, vnos gesla v ustrezno vnosno polje in potrditev prijave v obstoječ uporabniški račun, sicer vnos elektronske pošte v ustrezno polje in klik na gumb »Nadaljujte z nakupom«,
 • uporabnik vnese zahtevane podatke za izvršitev naročila in izvedbo dostave izdelka v ustrezna polja, pri čemer se registriranim uporabnikom podatki avtomatsko izpolnejo, ter po pregledu vnosov klikne na gumb »Naprej«,
 • uporabnik si izbere željeno plačilno metodo in način dostave izdelka,
 • uporabnik preveri vse dosedanje vnose (specifikacijo izbranega izdelka, podatke za izvršitev nakupa in dostavo, izbrano plačilno metodo in način dostave), jih po potrebi spremeni ter še enkrat preveri skupno ceno vseh izbranih izdelkov, ki vključuje davke oziroma druge dajatve in strošek dostave, vnese morebitne kupone oziroma kode za popuste, doda dodatne opombe glede nakupa oziroma dostave, ter odda ustrezna soglasja in se seznani z dejstvom, da se s klikom na gumb »Potrdi naročilo« smatra, da se strinja z vsemi določili teh Pogojev poslovanja in se zaveže k plačilu, ter v primeru, da se z vsem navedenim strinja in želi izvršiti nakup, klikne na gumb »Potrdi naročilo«.
 • S klikom na gumb »Potrdi naročilo« je pogodba med kupcem in družbo glede nakupa izdelka sklenjena.

Sprejem naročila in potrditev naročila s strani družbe ter kupčeva časovno omejena možnost popravkov in odstopa od naročila brez posledic:

Po oddaji naročila kupec na vneseni elektronski naslov prejme obvestilo, da je bilo naročilo uspešno sprejeto. 

V nadpisanem obvestilu je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, tabelo izdelkov in razdelanimi cenami po posameznih postavkah, skupaj z  razčlenjeno ceno in vsemi stroški, davki ter dajatvami. Obvestilo vsebuje tudi pouk o pravici do odstopa od pogodbe, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

Ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko kupec v tem primeru odstopi od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic oziroma stroškov.

Po prejemu obvestila o tem, da je bilo naročilo uspešno sprejeto, vendar najkasneje do 15:00 tekočega delovnega dne, ima kupec možnost odstopiti od naročila (pogodbe) brez kakršnih koli posledic s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov info@borashop.eu. Na enak način in v enakem obdobju, lahko kupec prav tako spreminja oziroma popravlja uspešno oddano naročilo.

Posredovanje izdelka službi za dostavo (odprema blaga) in kupčev odstop od naročila (pogodbe), ki ima lahko za posledico vračilo blaga in povrnitev stroškov dostave družbi:

Po prejemu obvestila o uspešno sprejetem naročilu in v kolikor je družba prejela kupčevo plačilo za naročeni izdelek (razen v primeru, kadar kupec do 15:00 tekočega delovnega dne družbo obvesti, da od naročila odstopa), družba posreduje naročeni izdelek službi za odpremo. Kupec kljub temu ohrani možnost, da s sporočilom,  ki ga pošlje na elektronski naslov info@borashop.eu znotraj delovnega časa družbe, obvesti družbo o tem, da odstopa od naročila (pogodbe), pri čemer lahko, v kolikor kupec to sporoči po 15:00 uri tekočega dne, v tem primeru kupca bremeni vračilo dostavljenega izdelka in povrnitev stroškov dostave prejetega izdelka družbi, kot je opredeljeno v poglavju »Odstop od naročila (pogodbe)« teh Splošnih pogojev.

 

Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila:

Pred oddajo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
 • vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka;
 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter

Pred potrditvijo naročila je uporabniku prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrani način dostave izdelka;
 • spreminja izbrani način plačila ter
 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila.
 • pri vsakem od korakov ima kupec možnost vrnitve korak nazaj.

Posredovanje računa in kupčeva zahteva za posredovanje pogodbe na trajnem nosilcu:

Družba ob dostavi naročenih izdelkov kupcu v paketu z naročilom pošlje tudi račun. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec lahko s sporočilom,  ki ga pošlje na elektronski naslov info@borashop.eu, oziroma s klicem na številko +386 (0)41 646 800 znotraj delovnega časa družbe, družbo kadarkoli po izvršenem nakupu zaprosi, da mu ta brezplačno posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu izdelka, na trajnem nosilcu. Zadevni Splošni pogoji namreč predstavljajo pogodbo med kupcem in družbo.

Načini plačila:

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

Plačilo po povzetju, ki ga je mogoče opraviti pri družbah za dostavo blaga oziroma ponudnikih poštnih storitev, s katerimi sodelujemo. Pri tej vrsti plačila lahko kupec plača z gotovino oziroma kartico.  

Plačilo po predračunu (npr. položnica, nakazilo prek SWIFT številke, ipd.). Predračun je potrebno izvesti v roku 7 dni, sicer ima družba pravico odstopiti od pogodbe. Plačilo se šteje za opravljeno z dnem, ko je dal kupec nalog za plačilo banki ali drugi organizaciji za plačilni promet.  

Plačilo po predračunu pri čemer naj kupec na UPN v polje sklic najprej vnese SI00, za tem pa številko zadevnega naročila. Kot kodo namena naj vnese GDSV ali OTHR za plačilo pa uporabi ime družbe ter enega izmed spodaj navedenih bančnih računov:

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola

 • IBAN SI56 0294 5026 2875 561 odprt pri banki NLB d.d., ali
 • IBAN SI56 2900 0005 1046 204 odprt pri banki  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.

Naročeni izdelki lahko kupec plača tudi s storitvijo Pay Pal (plačilne in kreditne kartice Mastercard, Visa,), oziroma preko storitve Bankart  Payment  (plačilne in kreditne kartice Maestro, Mastercard, Visa, Karanta).

Po prejemu naročila na podlagi nadpisanih plačilnih metod, bo družba naročilo predala službi za dostavo v najkrajšem možnem času.

Dostava:

Družba sodeluje s službami za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

Kupec bo o predvidenem roku dostave obveščen skupaj s posredovanim potrdilom o prejemu naročila. 

Predviden rok dostave je zgolj informativne narave in je od trenutka, ko družba blago preda službi za dostavo, izven njenega vpliva. Družba posledično kupcu ne odgovarja za škodo, ki bu mu morda nastala, ker je služba za dostavo prekoračila predvideni rok dostave, oziroma zaradi nastopa druge okoliščine, ki prav tako leži izven vpliva družba (npr. naravne nesreče, poplave, ipd.).

Družba je prav tako prosta odgovornosti v zvezi s poškodbami izdelkov, ki se zgodijo oziroma pojavijo kot posledica dostave. 

Vse zahtevke iz tega naslova mora kupec nasloviti neposredno na zadevno službo za dostavo.

Cene izdelkov in stroški dostave:

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi. 

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV. 

Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko uporabnik izbere metodo dostave oziroma osebni prevzem, ter se končni ceni naročila prištejejo na zadnjem oknu, kjer uporabnik naročilo potrdi, kot je podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov v spletni trgovini.

Stroški dostave so odvisni od različnih okoliščin (npr. teže paketa, cenika izbrane dostavne službe, naslova kupca, ipd.). 

Dodatne stroški iz naslova dostave zaradi kupčeve izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe (npr. hitra dostava) plača kupec.

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni:

Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Postopek nakupa na spletni trgovini«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelka, kakor tudi popusti izdelkov, ki so posebej označeni kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo. 

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino.

Posebne oznake izdelkov:

 • Z oznako "Novo" je označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.
 • Z oznako "Popust" oziroma »Akcija« se označi izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri, glede na ceno, ki jo je imel pred prejemom te oznake. Odstotek znižanja je naveden ob izdelku.
 • Z oznako "Trenutno ni na zalogi" oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga spletna trgovina trenutno nima na zalogi in ga ne bo mogla pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega artikla.
 • Družba bo vse morebitne objave o uvedbi razprodaje izdelkov, objavila na spletni trgovini. Vsaka navedba razprodaje bo vsebovala podatek o vrsti blaga, odstotku znižanja in času trajanja zadevne razprodaje. Izdelki, ki so predmet razprodaje, bodo označeni tako, da bo razvidna cena pred znižanjem in nova, znižana cena. Če bo odstotek znižanja objavljen v razponu, bo najvišji odstotek znižanja zadevnih izdelkov zajemal najmanj eno četrtino vrednosti vseh izdelkov, ki so predmet razprodaje.

 

Odstop od naročila (pogodbe):

 

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

 

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od naročila (pogodbe), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. 

Navedeni 14 dnevni rok se začne šteti z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom.

Odstop od naročila (pogodbe) lahko kupec družbi sporoči s sporočilom, ki ga pošlje na elektronski naslov družbe: info@borashop.eu.

Predpisi tudi predvidevajo, da se lahko kupec za namene odstopa posluži tudi posebnega obrazca, ki smo ga za kupce pripravili na tej povezavi, in ga morajo kupci izpolniti ter poslati na navedeni naslov družbe.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe):

V primeru odstopa od naročila (pogodbe) mora kupec vselej vrniti prejeti izdelek. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo. Izdelek je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od poslanega sporočila o odstopu od naročila (pogodbe).

To kupec stori tako, da ga pošlje blago po pošti na naslov družbe in priloži izpolnjen obrazec za vračilo blaga: 

 • BORA d.o.o.,
 • Industriska cesta 6
 • 6310 Izola – Isola
 • Slovenija

OBRAZEC ZA VRAČILO BLAGA

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova vrednost zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. 

Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je izdelek, ki je bil izdelan po natančnih navodilih kupca, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. 

Odstop od pogodbe prav tako ni mogoč, kadar je predmet nakupa / plačila:

 • blago ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera družba nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • storitev, če  družba pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi kupčevega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo družba v celoti izpolni;
 • blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od naročila (pogodbe):

Kupca v zvezi z odstopom od naročila (pogodbe) bremenijo zgolj lastni stroški vračila izdelka družbi, pri čemer kupec lahko odgovarja družbi za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, kot je podrobneje navedeno v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od naročila (pogodbe)«.

Vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave izdelka kupcu (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani družbe) bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od naročila (pogodbe). 

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopi od naročila (pogodbe), ga vrne ali izroči družbi oziroma osebi, ki jo družba pooblasti za prevzem blaga nemudoma, oziroma najpozneje v 14 dneh po po tem, ko je družbi poslal obvestilo, da odstopa od naročila (pogodbe) znotraj 14 dnevnega roka. Navedeno ne velja, v kolikor družba ponudi, da sama prevzame izdelek, ki ga želi kupec vrniti. 

Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

O stroških vračila izdelkov, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče vrniti po pošti, bosta kupec in družba sklenila poseben dogovor, oziroma bo družba za tovrstne izdelke sama organizirala njihov prevzem.

Pri odstopu od naročila (pogodbe) kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Uporabniku se vrne le vplačani znesek. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne.

Če se kupec odloči za odstop od naročila (pogodbe) pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stavrne napake ali poškodbe artikla, zanj pa ne more zahtevati vračila kupnine. V primeru uveljavljanja garancije artikla iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko kupcu ponudimo tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis).

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Garancija za brezhibno delovanje določenih izdelkov:

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec blaga za tako imenovano »tehnično blago«. Seznam blaga, za katero mora proizvajalec izdati enoletno garancijo, je določen s Pravilnikom o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

Izdelki, ki so objavljeni na spletni trgovini imajo garancijo, če je ta izrecno zapisano v garancijskem listu ali na računu, ki je kupcu posredovan hkrati z izdelkom. 

Poleg garancijskega lista, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, družba kupcu skupaj z izdelkom posredovala tudi navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov.

Pri izdelkih, ki imajo garancijo, bo proizvajalec kupcu zagotovil brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu, v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer bo kupcu izdelek nadomeščen z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 

Poleg tega, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, proizvajalec potrošniku še vsaj tri leta po poteku garancijskega roka zagotavljala možnost popravila, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu), v kolikor navedeno sodi pod pogoje zadevne garancije.

Vprašanja o tem katero blago ima garancijo in kako lahko kupec uveljavlja garancijo, je mogoče zastaviti družbi s sporočilom, ki je poslano na elektronski naslov družbe: info@borashop.eu

Postopek uveljavljanja pravic iz garancije:

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije (proizvajalca) ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa. 

Kupca v zvezi z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka ne bremenijo kakršni koli stroški.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi družbi, bodisi na elektronski naslov: info@borashop.eu, bodisi na fizični naslov:

 • BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje
 • Izola, Koprska ulica 1
 • 6310 Izola – Isola

Družba bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovorila na prejeti garancijski zahtevek.

Če družba ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

Stvarne napake na izdelku:

Izdelek ima stvarno napako, če nima:

lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;

lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila družbi znana oziroma bi ji morala biti znana;

lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako na naročenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka naše spletne trgovine, če ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na naši spletni trgovini. 

Roki za uveljavljanje stvarnih napak

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev, ko je bila napaka odkrita. 

Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se je pojavila v roku šestih mesecev od izročitve, pri čemer bo v primeru napak, ki jih kupec uveljavlja po tem roku, dokazno breme o obstoju napak na kupcu.

Družba ne odgovarja za stvarne napake na izdelku, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Uveljavljanje stvarnih napak (reklamacija) in pritožb:

Kupec lahko uveljavlja stvarne napake v zvezi z kupljenim izdelkom tako, da družbi na elektronski naslov: info@borashop.eu pošlje sporočilo in v njem navede okoliščine izdelka in napake (npr. kateri kupljeni izdelek ima stvarno napako, kdaj je bil izdelek kupljen, kakšno stvarno napako je zaznal, ipd). Prav tako je priporočljivo, da kupec v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka. 

Stvarna napaka se sicer lahko uveljavlja tudi brez računa, v kolikor kupec kako drugače dokaže, kdaj in kateri izdelek je kupil na spletni trgovini družbe (npr. emaili, obvestila o naročilu, ipd.) 

Prav tako je priporočljivo, da kupec v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, video posnetek, ali drugo gradivo ali opis, ki pojasnjuje očitano stvarno napako.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacija) in v kolikor se z obstojem stvarne napake strinja, bo izbranemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) odgovorila najkasneje v osmih dneh od prejema zahteve za uveljavljane stvarne napake (reklamacije).

V primeru da se družba z obstojem očitane stvarne napake strinja, bo družba v istem roku, torej v osmih dneh od prejema zahteve za uveljavljanje stvarne napake (reklamacije), ugodila kupčevi zahtevi (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni  zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladili glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek elektronskega naslova info@borashop.eu, oziroma s klicem na številko +386 (0)41 646 800.

Družba bo v osmih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov:

Družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih lahko kupci kot potrošniki sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Družba, ki kot ponudnica blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Vklopi razum zahtevaj račun:

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev:

Te Splošni pogoji začnejo veljati na dan 1. 6. 2020.