Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti utvrđuju prava i obveze obvezujuće za

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
Izola, Koprska ulica 1,
6310 Izola – Isola, Slovenija, EU
matični broj: 2028549000
porezni broj / PDV identifikacijski broj: 91456525
email: info@borashop.eu
telefonski broj: +386 (0)41 646 800

upisan u registar tvrtke Okružnog suda u Kopru s ograničenom odgovornošću pod brojko vpisa 2008/19804  (u daljnjem tekstu: »tvrtka« ili »prodavatelj«), kao prodavatelja robe u vlastitoj internet trgovini - https://www.borashop.eu/hr/ i kupca, kada izvrši kupnju na internet trgovini.

Kontaktni podatki tvrtke:

- Kontakt podaci za mrežne kupce:
info@borashop.eu

- Telefonski broj za mrežne kupce: +386 (0)41 646 800

- Podaci o bankovnim računima:
IBAN SI56 0294 5026 2875 561 otvoren u NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., Trg republike 2, 1520 Ljubljana - SWIFT / BIC banke: LJBASI2X.

Tvrtka je obveznik PDV-a.

 

Poreski identifikacijski broj: SI 91456525

 

Kao dobavljač dobara i usluga, tvrtka omogućuje internetsku kupnju na teritoriju Republike Slovenije i Republike Hrvatske i komunicira s potrošačima na slovenskom i hrvatskom jeziku.

 

Nadzorno tijelo:

 

- Hrvatsko nadzorno tijelo:

Državni inspektorat
SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

e-prijava: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

https://dirh.gov.hr/o-drzavnom-inspektoratu-9/ustrojstvo-77/6-sektor-za-nadzor-trgovine-usluga-i-zastite-potrosaca/1-sluzba-zastite-ekonomskih-interesa-potrosaca/168

 

- Slovensko nadzorno tijelo:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije,

Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana,

T: 01 280 87 00

email gp.tirs@gov.si.

 

Ovi Opći uvjeti se primjenjuju na dan sklapanja pojedinačnog kupoprodajnog ugovora i čine njegov sastavni dio. U slučajevima kada tvrtka i kupac sklope pisani kupoprodajni ugovor u kojem se dogovore o uvjetima koji odstupaju od ovih Općih uvjeta, odredbe takvog kupoprodajnog ugovora imaju prednost nad odredbama ovih Općih uvjeta. Tako dogovoreni uvjeti ne smiju biti u suprotnosti s drugim zakonskim propisima (npr. Skraćivanje roka za povrat robe, jamstveni rok itd.).

 

Nabavna cijena robe prikazana u bilo kojoj verziji ove internetske trgovine uvijek uključuje porez na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu koji je utvrđen važećim zakonodavstvom Slovačke Republike i ne uključuje cijenu prijevoza robe ili drugih neobaveznih usluga. Sve zalihe vrijede do rasprodaje ili do isteka navedenog vremena, ukoliko su vremenski ograničene i nisu drugačije određene za pojedini proizvod. Ako prodavatelj pruži nekoliko popusta ili pogodnosti u vezi s odabranim proizvodima, oni se ne mogu primijeniti u kombinaciji (osim ako nije izričito navedeno drukčije), a kupac mora odlučiti koji će popust ili pogodnost tražiti prilikom narudžbe.

Prodavatelj zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni cijenu robe navedene u bilo kojoj verziji ove internetske trgovine na www.borashop.hr. Promjena cijene robe se ne odnosi na pojedinačne kupoprodajne ugovore koji su već sklopljeni prije promjene cijene, a to vrijedi i u slučajevima kada roba još nije isporučena.

U slučaju da prodavatelj ne ispuni svoje obveze utvrđene mjerodavnim lokalnim zakonodavstvom, na razini Europske unije ili u ovim Općim uvjetima, kupac može svoja prava protiv njega ostvariti pred nadležnim sudom.

Registracija korisničkog računa:

Kupnju možete izvršiti na web mjestu kao anonimni posjetitelj ili registrirani korisnik naše internetske trgovine. Posjetitelj može registrirati novi korisnički račun tako da klikne na gumb »Registriraj novi račun« na odgovarajućoj podstranici, unese potrebne podatke i klikne gumb »Registriraj se«  te klikne vezu u e-mailu za potvrdu da bi aktivirao račun. Za valjanu registraciju morate pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete koje korisnik potvrđuje klikom na gumb »Registriraj novi račun«. 

Korisnik jamči tvrtki da su svi podaci koje je pružio u vezi s registracijom njegovog korisničkog računa točni, istiniti i ispravni te da neće koristiti mrežnu platformu kršeći ove Opće uvjete. Tvrtka ne snosi odgovornost u vezi sa zlouporabom osobnih podataka, ukoliko su oni rezultat pogreške ili sigurnosnog nedostatka od strane korisnika.

Ako posjetitelj pruži tvrtki netočne, neistinite i neispravne podatke prilikom registracije korisničkog računa ili ako tvrtka ima opravdane razloge da vjeruje da su podaci netočni, neistiniti ili neispravni, tvrtka ima pravo ukinuti sve registrirane korisničke račune takvog korisnika.

Ako registrirani korisnik želi kasnije promijeniti svoje podatke, to može učiniti tako da ispravke unese sam na odgovarajuću podstranicu korisničkog računa. U vezi s gore navedenim, tvrtku je moguće kontaktirati i putem e-maila info@borashop.eu.

Svaki je korisnik jedini odgovoran za sve aktivnosti na svom korisničkom računu i u vezi s njim te je dužan zaštititi svoje korisničko ime i lozinku od neovlaštene upotrebe. U slučaju neopravdane upotrebe korisničkog računa i/ili lozinke ili zbog sumnje da je netko njegovim korisničkim računom počinio kazneno djelo ili na drugi način nanio štetu tvrtki ili trećoj strani, registrirani korisnik dužan je odmah obavijestiti tvrtku putem info@borashop.eu.

Nadležni sud može naložiti tvrtki da zaustavi ili spriječi kršenje koje je počinio korisnik na internetskoj platformi ili ukloni ili uskrati nelegalni sadržaj u svrhu otkrivanja i sprečavanja kaznenih djela, zaštite privatnosti, zaštite povjerljivih podataka i poslovne tajne. Takav prijedlog također mogu podnijeti sudu u javnom interesu nadležna upravna tijela u skladu sa sektorskim zakonodavstvom, a tvrtka će u svim takvim slučajevima, a ako to nije u suprotnosti sa nalogom ili važećim propisima, obavijestiti korisnika putem e-maila.


Sklapanje ugovora o prodaji na daljinu

 

Korisnik vrši kupnju na internetskoj trgovini, koristeći vlastita sredstva komunikacije, vršenjem sljedećih koraka:

·                     navigacija do internetske trgovine putem preglednika koji je korisnik otvorio na vlastitom uređaju;

·                     pretraživanjem i pregledavanjem proizvoda u ponudi internetske trgovine klikom na slike proizvoda ili kretanjem po izborniku i odabirom kategorija proizvoda s padajućeg izbornika;

·                     pregled pojedinog proizvoda klikom na sliku proizvoda i odabir količine za kupnju klikom na odgovarajuće pakiranje;

·                     dodavanje odabranog paketa ili proizvoda u košaricu klikom na gumb »Dodaj u košaricu« i prelazak na kraj kupnje ;

·                     Prije dovršetka kupnje, na podstranici košarice pregledaju se proizvodi u košarici, njihove količine, cijene i popusti te svi darovi koji mu pripadaju ako se izvrši kupnja. U ovom trenutku također se mijenjaju količine proizvoda u košarici unošenjem količine u odgovarajuće polje za unos ili uklanjanjem pojedinog proizvoda promjenom količine u »0« i pregledom ukupne cijene, uključujući PDV i troškove dostave »Ukupno za plaćanje« i pregled i odabir načina plaćanja (Paypal, plaćanje bankovnom karticom).

·                     Da bi dovršio kupnju, korisnik mora unijeti potrebne podatke za izvršenje narudžbe na lijevoj strani podstranice košarice (ime, prezime, ime na zvonu/naziv tvrtke, e-mail za dostavu, poštanski broj i mjesto, država ili regija i telefonski broj za obavijesti o narudžbi i bilo koje upute za dostavu) ili podatke o tvrtki i odaberati način plaćanja (Paypal, plaćanje bankovnom karticom) i ako se slaže sa svim odredbama ovih Općih uvjeta i želi izvršiti kupnju, kliknuti na gumb »Pošalji narudžbu«, čime izvršava narudžbu;

·                     Klikom na gumb »Pošalji narudžbu«, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora za odabrane proizvode od strane kupca prosljeđuje se prodavaču davanjem internetske narudžbe čija je svrha prijenos vlasništva nad odabranim proizvodima s prodavatelja na kupca (u daljnjem tekstu:: »narudžba«).

Nakon slanja narudžbe kupac će na svoj e-mail primiti obavijest o primitku narudžbe u elektroničkom sustavu prodavatelja (u daljnjem tekstu: »prihvaćanje narudžbe«). Ako je potrebno, kupac će na svoj e-mail dobiti i sve ostale podatke vezane uz narudžbu.

Prihvaćanje narudžbe također će sadržavati podatke o nazivima i specifikacijama robe koja je predmet kupoprodajnog ugovora, podatke o cijeni robe i / ili drugim naručenim uslugama, podatke o predviđenom roku isporuke, adresi i uvjetima isporuke , cijeni i odabranom načinu isporuke robe, podatke o prodavaču (ime, sjedište, matični broj, porezni broj itd.) ili druge potrebne podatke.

Kupoprodajni ugovor za kupnju robe na daljinu zaključuje se u trenutku kada kupac izvrši narudžbu, a prodavač na e-mail adresu kupca pošalje poruku o prihvaćanju narudžbe.


Prava i obveze prodavatelja

 

Prodavatelj se obvezuje da će:

a) kupcu po primitku uplate isporučiti kupljenu robu u dogovorenoj količini i vremenu, pri čemu roba neće odstupati od dogovorene kvalitete,

b) isporučena roba biti u skladu sa svim važećim propisima,

c) odmah nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora (npr. e-mailom) ili najkasnije zajedno s isporukom robe kupcu na trajnom mediju, navesti one Opće uvjete koji su vrijedili u trenutku i predstavljaju valjani kupoprodajni ugovor između kupca i tvrtke u vezi s kupljenim proizvodima i sadrže sve podatke iz točke 2.
i poveznico na obrazac za povlačenje iz ugovor,

d) kupcu, najkasnije zajedno s robom, predati (u pisanom ili elektroničkom obliku) sve dokumente potrebne za prihvat i upotrebu robe i ostale dokumente propisane važećim zakonodavstvom (upute na hrvatskom jeziku, jamstveni list, otpremnicu itd.).

Prodavatelj ima pravo primiti kupčevu otkupnu cijenu na vrijeme za isporučenu robu.

Ako prodavatelj ne može isporučiti robu kupcu u roku ili po cijeni navedenoj u internetskoj trgovini ili utvrđenoj u skladu s ovim Općim uvjetima zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti robe, prodavatelj će ponuditi kupcu zamjenu ili otkazati kupčevu narudžbu, pri čemu će kupac biti obaviješten e-mailom. U takvim slučajevima kupac se može povući iz narudžbe obavijestivši prodavatelja e-mailom, a prodavatelj će vratiti kupcu cijenu kupnje ili njezin dio odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti kupca, osim ako stranke ne dogovore drukčije.

 

Prava i obveze kupca

 

Klikom na gumb »Pošalji narudžbu« kupac pristaje platiti prodavaču kupoprodajnu cijenu za kupnju robe.

Kupac je dužan:

a) preuzeti naručenu i isporučenu robu,

b) platiti prodavaču ugovorenu cijenu kupnje u dogovorenom roku, uključujući troškove isporuke,

c) potvrditi primitak robe na otpremnici svojim potpisom ili potpisom ovlaštene osobe.

Kupac ima pravo preuzeti kupljenu robu na dogovorenom mjestu i u dogovoreno vrijeme, pri čemu roba ne smije odstupati od dogovorene kvalitete i količine.


Isporuka i uvjeti plaćanja

 

Uobičajena dostupnost robe s procijenjenim vremenom i cijenom isporuke proizvoda navedena je u internetskoj trgovini pored svakog pojedinog proizvoda i može se razlikovati ovisno o unesenoj adresi za dostavu.

Unatoč stalnim naporima tvrtke da osigura da količine proizvoda objavljene u internetskoj trgovini predstavljaju stvarnu zalihu i da procijenjeni rokovi isporuke predstavljaju realna vremena isporuke, navedeni podaci samo su informativne prirode. Po primitku narudžbe, tvrtka će kupca obavijestiti e-mailom ili SMS-om o stvarnom vremenu isporuke, utoliko što će se ovo približno razlikovati od gore navedenog.

Ako se prodavatelj i kupac ne dogovore drukčije, prodavatelj je dužan kupcu isporučiti proizvode odmah ili najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ako prodavatelj ne ispuni svoju obvezu iz prethodne rečenice, kupac ga može zatražiti da izvrši isporuku u dodatnom razumnom roku koji je sam odredio. Ako prodavatelj ne isporuči proizvod ni u ovom dodatnom razumnom roku, kupac može odustati od ugovora.

Prodavatelj ima pravo isporučiti robu kupcu prije navedenog roka isporuke, o čemu se dogovora s kupcem.

Tvrtka isporučuje proizvode uz pomoć ovlaštenih dostavnih službi. Ovlaštena dostavna služba dostavlja robu na adresu koju je kupac naveo kao mjesto isporuke prilikom narudžbe (tj. ispred kuće / stambene zgrade, ako joj se može pristupiti asfaltnom cestom, a parkiranje nije zabranjeno za dostavna vozila ). Kupac je dužan preuzeti robu na dogovorenom mjestu isporuke i u dogovoreno vrijeme isporuke, pri čemu se naknadno može uskladiti s ovlaštenom dostavnom službom koja će ga kontaktirati prije isporuke.

U ime kupca, robu može preuzeti i ovlaštena fizička ili pravna osoba koju je kupac imenovao u tu svrhu, pri čemu se preuzimanje od te osobe evidentira na otpremnici koju potpisuje ovlašteni primatelj.

U slučaju kada tvrtka ili njezina ovlaštena dostavna služba unatoč pokušajima (kada, na primjer, kupac više puta nije kod kuće u dogovoreno vrijeme i na mjestu, kada je kupac unio pogrešnu adresu i ne odazove se pozivu na ispravak, kada kuća / stan nije dostupan objekt, itd.) ne isporuči robu kupcu, tvrtka može odustati od ugovora i vratiti kupcu sve primljene uplate u roku od 14 dana od odustajanja.

Po primitku, kupac potpisuje otpremnicu i potvrđuje da je prihvat završen i da su proizvodi isporučeni bez vidljivih oštećenja.

Po primitku, kupac ima pravo pregledati proizvode i ambalažu ima li znakova mogućih očiglednih oštećenja i nedostataka. U slučaju da kupac otkrije znakove oštećenja ili nedostataka ili druge očite nedostatke robe i / ili nepotpunost pošiljke, zastupnik prodavatelja omogućit će kupcu da svoja saznanja navede na otpremnici ili odbije prihvatiti robu, pri čemu se gore navedeno ni na koji način ne miješa u prava kupca (npr. na tvrdnju o materijalnim nedostacima, na odustajanja od ugovora itd.) jer one proizlaze iz zakona koji uređuje zaštitu potrošača ili ovih Općih uvjeta.

Ako prodavatelj nije isporučio robu u roku navedenom u ovih Općih uvjeta, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora, u kojem slučaju će prodavatelj vratiti bilo koju već plaćenu cijenu kupovine ili njezin dio odmah ili najkasnije 14 dana nakon primitka obavijesti o odustajanju od kupca, osim ako se stranke drukčije ne dogovore.

Plaćanje kupljene robe na internetskoj trgovini možete izvršiti:

-          s bankovnim karticama navedenima u zadnjem koraku kupnje,

-          s Paypal uslugom plaćanja,

Cijene proizvoda

 

Sve navedene cijene proizvoda vrijede u trenutku narudžbe i do prihvaćanja novog cjenika ili pojedinačnog ažuriranja cijena proizvoda na internetskoj trgovini. Ponuda proizvoda u internetskoj trgovini vrijedi sve dok su proizvodi prodajnog programa na zalihi ili u ponudi. Posebne cjenovne ponude označene su u skladu s tim (vidi ispod).

Sve cijene na internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda i kao takve su izražene u eurima i uključuju PDV. 

Cijene na internetskoj trgovini su prodajne cijene proizvoda koje ne uključuju troškove isporuke, a koji se prikazuju i uzimaju u obzir kada kupac odabere način isporuke na kraju kupnje, kako je dalje navedeno u odjeljku »Isporuka i uvjeti plaćanja« ovih Općih uvjeta.

 
Troškovi vezani uz ugradnju i montažu proizvoda nisu uključeni u nabavnu cijenu i prodavatelj ne pruža te usluge.

Promotivne cijene, rasprodaje i ostale promotivne oznake:

Promotivne kodove, kodove za popuste i bonove može koristiti kupac koji u odgovarajući polje u odgovarajućem polju kupnje unese kod, kao što je detaljnije opisano u poglavlju »Sklapanje ugovora o prodaji na daljinu«.

Popusti i druge pogodnosti koji utječu na cijenu proizvoda, kao i popusti na proizvode koji su posebno označeni, se ne zbrajaju kao što je navedeno u poglavlju »Posebne oznake proizvoda«.

Promotivni kodovi, kodovi za popuste i bonovi dodaju se popustu za svaki proizvod, ali na svaki se proizvod može primijeniti samo jedan takav kod ili bon.

Promotivni kodovi, kodovi za popuste i bonovi ne mogu se zamijeniti za gotovinu ili bilo koji drugi oblik pogodnosti tvrtke.

Posebne oznake proizvoda:

Besplatna poštarina: tvrtka će kupcu dostaviti odabrani proizvod besplatno. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana i najviše 1 mjesec ili dok se zalihe ne potroše.

Promotivna cijena: cijena označenog proizvoda smanjuje se za promotivni postotak. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana i najviše 1 mjesac ili dok se zalihe ne potroše.

Novo: proizvod koji još nije bio dostupan za kupnju prije postavljanja među ostale ponuđene proizvode internetske trgovine. Proizvod će imati takvu oznaku najmanje 14 dana i najviše 2 mjeseca ili dok se zalihe ne potrloše.


7. Stjecanje vlasništva i prijenos rizika od oštećenja proizvoda

Preuzimanjem proizvoda na dogovorenom mjestu vlasništvo nad proizvodima prelazi na kupca.

Rizik od oštećenja proizvoda prelazi na kupca kada kupac ili treća strana koju je kupac ovlastio preuzme proizvode od prodavatelja ili njegovog predstavnika ovlaštenog za isporuku robe.


Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori

Proizvod ima materijalnu manu ako nema:

  • svojstva potrebna za njegovu normalnu uporabu;
  • svojstva koja su neophodna za određenu uporabu za koju ih kupac kupuje, ali koja je prodavač znao ili trebao znati;
  • svojstva i kvalitete koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane;
  • ako je prodavač kupcu dao proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu.

Kupac može tvrditi materijalnu manu na kupljenom proizvodu prilikom kupnje bilo kojeg proizvoda internetske trgovine ako, na primjer, proizvod ne radi, ako nema svojstva koja bi trebao imati ili ako na drugi način nije u skladu s odredbama ponude objavljene na web mjestu.

Kada kupac utvrdi materijalni nedostatak proizvoda, može birati između četiri prava utvrđena Zakonom o zaštiti potrošača i može zatražiti:

  • ispravak nedostatka,
  • zamjenu proizvoda novim, besprijekornim proizvodom,
  • povrat dijela uplaćenog iznosa proporcionalno pogrešci,
  • povrat uplaćenog iznosa.

Kupac može ostvariti svoja prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ako obavijesti tvrtku o nedostatku u roku od dva mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven.

Tvrtka ne odgovara za materijalne nedostatke robe koji se pojave nakon isteka dvije godine od isporuke stvari.

Ako je predmet ugovora između tvrtke i kupca rabljena stvar, tvrtka nije odgovorna za materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon što je prošla godina dana od isporuke stvari.

Smatrat će se da je kvar na stvarima postojao u vrijeme izručenja ako se dogodi u roku od šest mjeseci od izručenja.

Kupac može tvrditi materijalni nedostatak u vezi s proizvodom kod tvrtke tako što će na:

- e-mail tvrtke: info@borashop.eu

- ili fizičku adresu tvrtke: BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola, Slovenija, EU,

poslati poruku u kojoj navodi koje je proizvode kupio od tvrtke i kada te koji je materijalni nedostatak otkrio, pri čemu se preporučuje da poruka sadrži i račun koji mu je izdala tvrtka u vezi s kupnjom predmetnog proizvoda ili druge dokaze , dokazujući da je proizvod kupljen od tvrtke (npr. e-mail koji sadrži potvrdu narudžbe). Preporučuje se da poruka također uključuje slikovni materijal, video zapis ili drugi materijal koji objašnjava navodni materijalni nedostatak. Ako je potrebno, tražit ćemo od vas mogućnost pregleda proizvoda s materijalnim nedostatkom (npr. slanje ili primanje proizvoda na pregled organizirat ćemo o svom trošku).

Obavijest o postojanju materijalnog nedostatka kupac također može osobno priopćiti tvrtki, u kojem slučaju će tvrtka izdati potvrdu o tome.

Kada tvrtka primi poruku kupca o postojanju materijalnog nedostatka (prigovor) i ako se tvrtka složi s postojanjem materijalnog nedostatka, tvrtka će udovoljiti predloženom zahtjevu kupca (uklanjanje nedostatka, zamjena proizvoda, povratak proporcionalnog dijela nabavne cijene, povrat plaćenog iznosa) u roku od 15 dana od primitka zahtjeva za utvrđivanje materijalnog nedostatka (prigovora), gdje će tvrtka, u svim slučajevima kada bi utvrđeni zahtjev kupca zahtijevao duže vrijeme za izvršenje (npr. duže vrijeme za popravak), upozoriti kupca u opisanom roku od osam dana i dogovoriti se s njim o daljnjim radnjama.

Čak i ako se tvrtka ne slaže s navodnim postojanjem materijalnog nedostatka, tvrtka će također odgovoriti kupcu u roku od 15 dana.

Ako kupac ne dobije odgovor od tvrtke u vezi s tim, može izvršiti prijavu na:

Državni inspektorat
SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb

e-prijava: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

Tvrtka također ima uspostavljen sustav za rješavanje ostalih žalbi u vezi s proizvodima ili kupnjama na internetskoj trgovini. U vezi s mogućom žalbom, korisnik ili kupac mogu kontaktirati tvrtku putem:

- posebnog internet obrasca za pritužbe, koji je dostupan ovdje.  

- ili e-maila tvrtke:

info@borashop.eu

Tvrtka će potvrditi primitak žalbe u roku od 15 radnih dana i obavijestiti korisnika ili kupca o tijeku žalbenog postupka u sljedećih osam dana. Tvrtka će se potruditi da sve sporove riješi sporazumno. Ako se ne postigne sporazumno rješenje spora, za rješavanje svih sporova između tvrtke i korisnika ili kupca je isključivo nadležan lokalni sud u Ljubljani. 

Na ove Opće uvjete i na sve sporove između tvrtke i korisnika ili kupca primjenjuje se hrvatsko materijalno i procesno pravo.

Zaštita osobnih podataka

Ovi Opći uvjeti ne reguliraju zaštitu osobnih podataka i upotrebu kolačića u vezi s internetskom kupnjom i ne nude podatke prema članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ali ovo je područje definirano Općim Podacima o zaštiti osobnih podataka koji su objavljeni na poveznici: zastita-privatnosti.

 

Odustajanje od ugovora

OBRAZAC ZA POVRAT

Kad odustajanje od ugovora nije moguće:

Odustajanje nije moguće za vrste proizvoda ili ugovora, koji su definirani u članku 79.  Zakona o zaštiti potrošača.

Kada je još uvijek moguće odustati od ugovora i kako to učiniti:

Bez obzira na napisano, u svim ostalim slučajevima proizvoda koje kupujete putem internetske trgovine uvijek je moguće odustajanje od ugovora u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta ili Zakona o zaštiti potrošača.

Svaki kupac (ovo se odnosi samo na fizičke osobe) koji proizvod nabavi u svrhe izvan svoje dohodovne djelatnosti ima pravo u roku od 14 dana od primitka proizvoda obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora (narudžbe), bez potrebe da navede razlog.

Navedeno razdoblje od 14 dana započinje danom kada kupac stječe pravo posjedovanja robe (npr. paket preuzima od dobavljača, ovlaštena osoba preuzima paket u njegovo ime itd.).

Kupac može obavijestiti tvrtku o svojoj želji da odustane od ugovora u propisanom roku slanjem ispunjenog obrasca predviđenog Zakonom o zaštiti potrošača koji je kupcu dostupan na ovoj poveznici, ili slanjem nedvosmislene izjave u kojoj se jasno navodi da odustaje od ugovora i predmetne narudžbe ili proizvoda na:

- e-mail tvrtke: info@borashop.eu

- ili fizičku adresu tvrtke: BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola, Slovenija, EU.

Smatra se da je obavijest o odustajanju podnesena na vrijeme, ako ju je kupac poslao tvrtki u roku od 14 dana od prvog ili drugog stavka ovog poglavlja. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, teret dokazivanja u vezi s ostvarivanjem prava na odustajanje od ugovora leži na kupcu.

Vraćanje primljenih proizvoda tvrtki u gore spomenutom roku za odustajanje također se smatra obaviješću o odustajanju od ugovora (u ovom slučaju nije potrebna posebna poruka ili obrazac, ali u paket je potrebno uključiti objašnjenje o čemu se radi i gdje želite da se vrate sve primljene uplate).

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac uvijek mora vratiti primljene proizvode. Jedini trošak koji snosi kupac u vezi s odustajanjem od ugovora posljedično je trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koji je kupac odabrao.

Povratak proizvoda u slučaju odustajanja od ugovora:

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac uvijek mora vratiti primljene proizvode.

Proizvodi se moraju vratiti tvrtki najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je potrošač tvrtki poslao poruku u vezi s odustajanjem od ugovora.

Kupac to čini slanjem proizvoda:

- na fizičku adresu tvrtke: BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje, Izola, Koprska ulica 1, 6310 Izola – Isola, Slovenija, EU.

Jedini trošak koji snosi kupac u vezi s odustajanjem od ugovora posljedično je trošak povrata proizvoda, koji se u slučaju otpreme naplaćuje prema cjeniku dostavne službe koji je kupac odabrao.

Troškove povrata robe koja se zbog svoje prirode ne može vratiti poštom snosi tvrtka.

Kupac mora vratiti proizvod tvrtki u neoštećenom stanju i u istoj količini, osim ako je proizvod uništen, oštećen, izgubljen ili se njegova količina smanjila bez krivnje kupca.

Kupac proizvoda ne smije ga nesmetano koristiti prije odustajanja od ugovora. Kupac može pregledati i testirati proizvode u mjeri koja je strogo potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako je do smanjenja došlo zbog ponašanja koje nije nužno neophodno za utvrđivanje prirode, svojstava i performansi proizvoda.

Tvrtka zadržava pravo ne prihvatiti proizvode koji su testirani izvan opsega nužno potrebnog za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda i ne vraća iznos plaćen za njih, bez obzira želi li kupac odustati od ugovora u vezi s takvim proizvodima u roku od 14 dana.

Povrat uplata kupcu u slučaju odustajanja od ugovora:

Ako se tvrtka složi da kupac ima pravo odustati od ugovora, povrat novca izvršit  će se, uključujući troškove dostave, osim dodatnih troškova dostave u slučajevima kada je kupac odabrao oblik isporuke koji nije najpristupačniji standardni oblik isporuke (npr. ekspresna dostava), što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora prema poglavlju "Odustajanje od ugovora" ovih Općih uvjeta.

U slučajevima kada se tvrtka ne slaže da je odustajanje kupca od ugovora opravdano, obavijestit će kupca u roku od 5 dana od primitka obavijesti o odustajanju, a kupac ima pravo pokrenuti žalbeni postupak kakav je naveden u odjeljak »Utvrđivanje materijalnih nedostataka i prigovori« ovih Općih uvjeta.

Tvrtka vraća primljene uplate kupcu istim sredstvima plaćanja koja je kupac koristio na internetskoj trgovini (obično plaćanjem na transakcijski račun kupca), osim ako kupac izričito nije zatražio upotrebu drugog načina plaćanja i kupac ne snosi nikakve dodatne troškove.

Po odustajanju od ugovora u kojem je korišten voucher, kod za popust ili promotivni kod, ovi se promotivni artikli smatraju kao da je na naručenom proizvodu postojao valjani popust u iznosu promotivnog artikla, a korišteni promotivni artikli se ne vraćaju kupcu. Kupcu se uvijek vraća samo stvarno plaćeni iznos kupnje. Po odustajanju od ugovora, poklon bon smatra se sredstvom plaćanja i vraća se korisniku u obliku novog poklon bona, a uplaćeni iznos prenosi ili na drugi način vraća kupcu.

Ako kupac odluči odustati od ugovora za proizvode koji čine komplet, može zatražiti zamjenu za isti komplet ili povrat novca za cijeli komplet. Kupac može zamijeniti proizvod iz kompleta, u slučaju materijalnog nedostatka ili oštećenja proizvoda, ali ne može zatražiti povrat za njega (povrat se vrši samo u kontekstu cijelog kompleta). U slučaju polaganja prava na jamstvo za proizvod, primjenjuje se jamstveno razdoblje proizvođača.

U iznimnim slučajevima, tvrtka može kupcu ponuditi i kupnju proizvoda uz odgovarajuću naknadu, koju tvrtka utvrđuje u zapisniku po povratku. Otkup smanjene vrijednosti uzima se u obzir nakon potvrde kupca e-mailom. Kupac spomenuti otkup koristi isključivo prilikom narudžbe drugog proizvoda iste ili veće vrijednosti (kreditne) iz ponude proizvoda na internetskoj trgovini tvrtke.

Pravo na povrat kupoprodajne cijene u slučaju jamstvenog zahtjeva i materijalnih nedostataka je uređeno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

 

Završne odredbe

Jamstva:

Proizvod ima jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je važeće uz pridržavanje uputa na jamstvenom listu te uz prilaganje računa pružatelja usluge unutar jamstvenog roka, koji je naveden na jamstvenom listu, odnosno računu. Ako nema informacije o jamstvu, proizvod nema jamstvo ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može korisnik/kupac kontaktirati pružatelja usluge s ciljem prikupljanja informacija.

Pri kupnji proizvoda za koje je obvezno izdavanje jamstva za besprijekoran rad robe ili prilikom kupnje proizvoda za koje proizvođač nudi dobrovoljno jamstvo, tvrtka će kupcu uvijek dostaviti jamstveni list i upute za montažu i/ili upotrebu proizvoda. Tvrtka će također osigurati besplatno uklanjanje nedostataka na robi tijekom jamstvenog razdoblja, a najkasnije do 45 dana, ako proizvodi ne rade besprijekorno ili ako nemaju svojstva navedena u  jamstvenom listu ili reklamnoj poruci.

U pravilu roba za koju je proizvođač obvezan dati jamstvo za besprijekoran rad ne uključuje punjive baterije, žarulje, osigurače, elektroničke komponente i ostali potrošni materijal.

Kupac može ostvariti jamstvo neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu, koji je obvezan izvršiti popravak proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim i besprijekornim proizvodom. Kupac također može ostvariti jamstvo kod pružatelja usluge, ali u tom slučaju vrijedi odredba iz prvog stavka.

Povrat proizvoda u jamstvo vrši se u skladu s uvjetima koje proizvođač navede na jamstvenom listu, kupac povratom proizvoda u jamstvu ne snosi troškove.

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U skladu s propisima, tvrtka ne prepoznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi kupac mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova u vezi s proizvodima kupljenim na internetskoj trgovini.

Tvrtka nudi internetsku trgovinu na teritoriji Republike Slovenije i Republike Hrvatske, odnosno u okviru Europskog gospodarskog prostora, te slijedom toga objavljuje elektroničku poveznicu na internetsku platformu za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS) na svojoj web stranici. Platforma je potrošačima dostupna na ovoj poveznici:

-          https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Tvrtka mora izdati račun za isporuku robe ili usluga i dostaviti ga kupcu.

Tvrtka i kupac dogovaraju se da međusobno komuniciraju što je više moguće putem e-maila, s tim da je tvrtka dostupna na navedenoj adresi.

Prije slanja narudžbe, od kupca će se zatražiti potvrđivanjem potvrdnog okvira da je pročitao ove Opće uvjete i da se u potpunosti slaže s njima.

Stupanje na snagu ovih Općih uvjeta:

Ovi se Opći uvjeti važe i primjenjuju se od 13. 5. 2022 nadalje.


BORA d.o.o.

We automatically place necessary cookies on your device when you visit our website so that our website may be displayed and function properly. We may also place non-necessary analytical and marketing cookies on your device if you choose the “Accept All” option. These cookies collect and analyse different information about your interactions with our website and other websites for targeted advertising purposes.

Please click the Accept All button to agree to the use of all types of cookies or opt out of non-essential cookies by clicking Reject All. See our Cookie Policy to learn more.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Bora
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.