Opće informacije o zaštiti osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka – https://www.borashop.eu/hr/

Tvrtka BORA d.o.o. vlasnik i davatelj web stranice https://www.borashop.eu/hr/ (u daljem tekstu: web stranica), u vezi s kojom djeluje kao  voditelj obrade Vaših osobnih podataka:

 

BORA d.o.o., proizvodno in trgovsko podjetje,
Izola, Koprska ulica 1,
6310 Izola – Isola, Slovenija, EU
matični broj: 2028549000
porezni broj / PDV identifikacijski broj: 91456525
email: info@borashop.eu
telefonski broj: +386 (0)41 646 800
(u daljnjem tekstu: »tvrtka«).

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u tvrtki još nije imenovana. U vezi s obradom i zaštitom osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku na info@borashop.eu.

 

1. Pregled pravnih osnova i svrha obrade osobnih podataka i koje podatke obrađujemo:

 

1.1. Na temelju pregovora za zaključivanje ili zaključivanja ugovora s Vama:

 

U tvrtki obrađujemo osobne podatke u svrhu provedbe ugovora (npr. Ugovori o isporuci robe sklopljeni na daljinu ili kada registrirate korisnički račun) čiji su klijenti tvrtka, posjetitelj ili registrirani korisnik naše web stranice ili osoba koja se pridružuje Programu vjernosti ili vrši kupnju na web mjestu (kupac).

 

Ugovorna pravna osnova za obradu osobnih podataka postoji i kada s Vama komuniciramo prije sklapanja ugovornog odnosa (kupnja na daljinu).

 

U opisanim slučajevima, za obradu Vaših osobnih podataka nije nam potreban Vaš izričiti pristanak, jer pravna osnova za obradu proizlazi iz Vaše namjere da sklopite s nama ugovor na daljinu o kupnji naših proizvoda ili iz činjenice da pregovarate s nama ili da mi o tome komuniciramo zajedno.

U opisanim slučajevima nam dostavljate osobne podatke kao dio ugovorne obveze ili pregovora o ugovoru (npr. sklapanje ugovora - tj. obavljanje kupnje na daljinu ili slanje upita, registracija korisničkog računa itd.) pri čemu, shodno tome, ne trebamo vaš izričiti pristanak za obradu vaših osobnih podataka.

Osobni podaci koji se obrađuju u tu svrhu: ime i prezime, adresa za slanje računa, adresa za dostavu, broj telefona i adresa elektroničke pošte email, financijski podaci, uključujući podatke o kreditnoj ili debitnoj kartici, ili drugi podatki koji se tiču plaćanja.

Ako u određenim slučajevima obrade osobnih podataka, koji se temelje na ugovornom odnosu s Vama, ne dostavite podatke, to u načelu neće imati posljedice za Vas. Međutim, takva situacija može nam otežati ili čak onemogućiti suradnju (npr. tvrtka možda neće s vama sklopiti ugovor o isporuci na daljinu ako joj ne povjerite podatke o izdavanju računa), u kojem slučaju ćete biti obaviješteni unaprijed ili naknadno.

1.2. Na temelju zakona ili drugih propisa:                                                             

Tvrtka također obrađuje osobne podatke u svrhu poštivanja zakonskih i drugih propisa, posebno onih koji uređuju poreze i računovodstvo (npr. Evidencija izdanih i primljenih računa itd.), npr .:

 

- kada inspektor ili drugi nositelj javnih ovlasti naloži tvrtki da mu u skladu sa zakonom povjeri osobne podatke određenog kupca / posjetitelja u skladu sa zakonom (npr. u kontekstu provedbe inspekcijskog nadzora prema Zakonu o zaštiti potrošača (ZVPOT) i Zakonu o državnom inspektoratu (ZIN),

 

- kada tvrtka obrađuje osobne podatke kupca kojem je izdan račun, tvrtka obrađuje taj račun i podatke o kupcu (npr. osobno ime, kontakt podatkei itd.) na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (ZDDV-1 ) (vidi odjeljak 3.2.), itd.

 

1.3. Na temelju Vašeg izričitog pristanka (suglasnosti):

 

U tvrtki također možemo obrađivati ​​Vaše osobne podatke na temelju Vašeg izričitog pristanka. Za izričit pristanak posjetitelja web stranice ili kupca smatra se njegova dobrovoljna izjava želje s kojom pristaje na obradu određenih osobnih podataka u određenu svrhu, npr .:

 

- marketinška komunikacija s osobama koje još nisu naši kupci* (ako smo u tu svrhu dobili Vašu izričitu suglasnost u našoj poslovnici, na obrascu web stranice, itd.), gdje obrađujemo podatke osobe koja se složila, odnosno njene kontakt podatke (ime, prezime, e-mail ili telefonski broj) i podatke o Vašim kupnjama i interakcijama s web mjestom ili porukama (podaci o prošlim kupnjama ili sadržaju košarice, podaci o otvaranju e-maila i klikovi na poveznice) u svrhu slanja prilagođenih reklamnih poruka ili »newsletter-a«

 

* Ova vrsta komunikacije se može otkazati u bilo kojem trenutku slijedeći vezu koja se nalazi u elektroničkoj ili SMS poruci ili, tako da nas u vezi s tim kontaktirate na info@borashop.eu.

 

- Internetsko oglašavanje ljudima koji su pristali na instalaciju neobaveznih (reklamnih) kolačića i piksela za praćenje naših oglašivačkih partnera (npr. instalacija kolačića Google Analytics koji nam omogućuje lakše oglašavanje naših proizvoda na drugim web stranicama itd.) (vidi odjeljak 3.4.1.). Točan popis neobaveznih kolačića naših oglašivačkih partnera, podataka koje obrađujemo s njima i razdoblja čuvanja tih podataka definiran je na podstranici »Kolačići«.

 

Suradnja s nama i korištenje usluga naše tvrtke u načelu nije uvjetovana Vašim pristankom na obradu osobnih podataka ukoliko to logično nije povezano sa samom uslugom ili je potrebno za njezinu provedbu (vidi odjeljak 1.1 ovog poglavlja).


Tvrtka klijentu jamči pravo, da u bilo kojem trenutku opozove svoj izričiti pristanak na jednostavan način, tj. da nas kontaktira u vezi s tim u bilo kojem trenutku na info@borashop.eu (vidi odjeljak 5.1.)

 

Opoziv pristanka neće utjecati na zakonitost obrade koja se provodi na temelju pristanka do trenutka opoziva.

 

U slučaju da ne date pristanak za obradu osobnih podataka, date ga djelomično ili opozovete pristanak (djelomično), mi ćemo, koliko je to moguće, surađivati ​​s Vama samo u mjeri u kojoj imamo pristanak ili na načine dopuštene mjerodavnim zakonom.

 

Pristanak je dobrovoljan, i ako ga odlučite ne dati ili ga odlučite opozvati kasnije, to ni na koji način ne ometa Vaša druga prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa s tvrtkom niti predstavlja dodatne troškove ili otežavajuće okolnosti za Vas.

 

1.4. Na temelju legitimnih interesa tvrtke

Određene osobne podatke možemo obrađivati ​​u svrhu osiguranja naših legitimnih interesa, npr .:

-  tamo gdje bi obrada Vaših podataka na primjer bila potrebna da bismo zaštitili naše poslovanje od potencijalnih prijevara ili je potrebna sa stajališta inspekcijskih postupaka ili građanskih ili drugih postupaka, obradit ćemo samo one podatke koji su nužno potrebni za provođenje ovih legitimnih poslovnih ciljeva,

- propisi nam također omogućuju obradu osobnih podataka u svrhu marketinške komunikacije s postojećim kupcima *

 

* Ova vrsta komunikacije može se otkazati u bilo kojem trenutku slijedeći vezu u elektroničkoj ili SMS poruci ili da nas u vezi s tim kontaktirate na info@borashop.eu.

 

Tvrtka također može obrađivati ​​osobne podatke klijenta u slučajevima kada je obrada potrebna radi zaštite vitalnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe (npr. uvid u adresu klijenta koji je u neposrednoj i ozbiljnoj opasnosti u vezi sa kupljenim proizvodom).

1.5. Obrada podataka vezana uz reklamne aktivnosti tvrtke

U skladu s gore navedenim, tvrtka provodi prilagođenu marketinšku komunikaciju o vlastitim proizvodima, popustima, novitetima, prilagođenim ponudama i ostalim promotivnim sadržajima kroz razne kanale i s raznim osobama:

Navedena obrada se izvodi na automatiziran način i može uključivati ​​automatsko profiliranje, što ne rezultira automatiziranim odlukama ili drugim važnim posljedicama za klijente, već prilagođenim sadržajem naših komercijalnih poruka i optimiziranim prikazivanjem oglasa (vidi poglavlje 7. Automatizirana obrada i izrada profila zasnovani na pristanku).

U bilo kojem trenutku se možete odjaviti od navedenih oblika automatizirane obrade Vaših osobnih podataka slijedeći vezu koja se nalazi u e-mailu ili brisanjem relevantnih kolačića (vidi podstranicu o »Kolačići«. ) ili tako da nas, u vezi s tim kontaktirate na info@borashop.eu.

 

2.      Koliko dugo pohranjujemo ili obrađujemo Vaše osobne podatke?

Razdoblje čuvanja osobnih podataka ovisi o osnovi i svrsi obrade svake kategorije osobnih podataka. Osobni podaci čuvaju se sve dok je to potrebno radi ispunjenja svrhe zbog koje su podaci prikupljeni ili dok propis nalaže da ih čuvamo.

 

Osobni podaci brisat će se, uništavati, blokirati ili anonimizirati nakon što se ispuni svrha obrade.

 

3.   Tko obrađuje Vaše osobne podatke unutar i izvan tvrtke (korisnici osobnih podataka)?

3.1. Određeni zaposlenici u tvrtki

Vaše osobne podatke obrađuju pojedini zaposlenici tvrtke. Zaposlenici u tvrtki obrađuju samo one osobne podatke koji su im potrebni za njihov rad, ali ih mogu međusobno dijeliti i ako to dopuštaju radni zadaci i interna pravila tvrtke. Svi zaposlenici obvezuju se na povjerljivost i poštivanje zaštite osobnih podataka.

 

3.2. Službena tijela

U određenim slučajevima, koje propisuje važeće zakonodavstvo, tvrtka mora dostaviti ili prijaviti Vaše osobne podatke nadležnim službenim tijelima, kao i tijelima odgovornima za, na primjer, financijsku, poreznu ili drugu kontrolu. U određenim je slučajevima tvrtka prisiljena davati podatke trećim stranama ako je takva obveza pružanja ili otkrivanja nametnuta društvu zakonom ili zakonskim pravom treće strane.

 

3.3. Ugovorna obrada osobnih podataka

 

Primatelji osobnih podataka su osim zaposlenika u tvrtki, i zaposlenici ugovornih obrađivača tvrtke, koji osobne podatke mogu obrađivati ​​kao povjerljive samo u ime tvrtke i u okviru ugovora o vanjskoj obradi osobnih podataka, koji je zaključila tvrtka sa svakim izvršiteljem obrade. Ugovorni obrađivači mogu obrađivati ​​osobne podatke samo u okviru uputa tvrtke kao voditelja obrade osobnih podataka i ne smiju ih koristiti u svrhu ostvarivanja bilo kojeg vlastitog interesa.

Ugovorni izvršitelji obrade, s kojima tvrtka surađuje su:

·             osobe, koje surađuju s nama na temelju drugih poslovnih ili autorskih ugovora (pravni savjeti, oglašavanje, itd.),

·             pružatelj usluge hostinga (vidi odjeljak 3.4.2.),

·             računovodstvena služba,

·             usluge dostave i otpreme,

·             održavatelji IT sustava.

 

Tvrtka neće prosljeđivati ​​Vaše osobne podatke neovlaštenim trećim stranama.

 

Da biste dobili detaljan popis svih ugovornih podizvođača tvrtke, možete nam pisati na info@borashop.eu.

 

3.4. Suradnja s oglašivačkim partnerima, pružateljima usluga hostinga i pružateljima usluga slanja »newsletter«-a i drugih komercijalnih poruka.

 

3.4.1. Suradnja s oglašivačkim partnerima i upotreba piksela za praćenje (eng. »tracking pixel«)

Ako pristanete na instalaciju neobaveznih kolačića (vidi poglavlje 4. Kolačići), možemo, određene tehničke podatke i ostale podatke koje bilježimo o posjetiteljima u vezi sa njihovom interakcijom sa našom web stranicom, podijeliti s našim oglašivačkim partnerima:

- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (usluge: Google Analytics / Remarketing for Google Display Advertising / Google Tag Manager /Google DoubleClick) (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US),

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (usluge: visitor action pixel (FB Pixel) (https://www.facebook.com/policies/cookies/),

U tim slučajevima, osim kolačića, možemo koristiti i alate (Google Analytics, Facebook Business Manager) i usluge (Google Display Network, Facebook Pixel, Facebook Lookalike Audiences, Facebook Custom Audiences) naših oglašivačkih partnera , što nam omogućuje prilagođavanje naših oglasa Vašim interesima i Vašem načinu uporabe društvenih mreža i drugih web lokacija, koje također koriste usluge naših oglašivačkih partnera (npr. Facebook, Google Search, Youtube, web lokacije, uključene u »Google Display Network«, itd.). U tim slučajevima s našim oglašivačkim partnerima dijelimo samo Vaše osobne podatke koje prikupljamo putem njihovih kolačića i tehnologija za praćenje piksela. (eng. »tracking pixel«).

 

U takvim će slučajevima naši oglašivački partneri pokušati usporediti primljene podatke s podacima koje čuvaju o Vama (npr. u vezi s vašim korisničkim profilom na Facebooku ili Vašom e-mail adresom na Gmailu) i posljedično odrediti optimalno vrijeme i mjesto (npr. stranicu kojoj imate pristup) za prikazivanje naših oglasa. Naši oglašivački partneri također nam pružaju povratne informacije o opsegu učinkovitosti naših kampanja (tj. zbirne podatke o klikovima na oglase i obavljenim kupnjama). Ako ne želite da vaše podatke prikupljamo, dijelimo i obrađujemo na navedeni način, možete odbiti pristanak na učitavanje neobaveznih kolačića ili izbrisati učitane kolačiće u bilo kojem trenutku prilikom posjeta našoj web stranici (vidi poglavlje 4. Kolačići). Međutim, još uvijek se može dogoditi da Vam se naši oglasi prikazuju nasumično dok rabite društvene mreže i druge web stranice koje koriste usluge naših partnera za oglašavanje.

 

Detaljan popis podataka koji se prikupljaju u navedene svrhe, kolačića i piksela za praćenje koji to dopuštaju, usluga povezanih s njima, kao i vrijeme zadržavanja podataka i mogućnost uklanjanja pojedinog kolačića nalazi se na podstranici o »Kolačići«. .

Na sljedećim poveznicama možete pročitati više o pojedinačnim uslugama oglašavanja naših oglašivačkih partnera i tehnologiji praćenja piksela:

-          Google - personalizirano oglašavanje (eng. »Personalised Advertising«),

-          Google – Pravila oglašavanja (eng »Advertising Policies«),

-          Facebook prilagođena publika (eng. »Lookalike Audiences«),

-          Facebook uvjeti za prikazivanje oglasa prilagđenoj publici  (eng. »Custom Audience Terms«).

 

3.4.2 Pružatelj usluge hostinga

Hosting našeg web mjesta i pohranjivanja podataka koje nam dostavljate putem web mjesta (npr. u vezi s komunikacijom putem kontakt obrasca na stranici, prilikom narudžbe itd.) kao ugovorni obrađivač pruža izvođač radova čiji su poslužitelji smješteni u Slovačkoj.

3.4.3. Davatelj usluga za slanje »newsletter«-a i drugih komercijalnih poruka.

Davatelji usluga za slanje elektroničkih i drugih komercijalnih poruka, unutar kojih se mogu obrađivati ​​e-mailovi ili telefonski brojevi onih osoba koje su izričito pristale na takvu obradu (vidi odjeljak 1.5.):

 

3.5. Izvoz osobnih podataka u treće zemlje i međunarodne organizacije

 

U pravilu, tvrtka ne izvozi osobne podatke u treće zemlje (tj. izvan Europske unije, Islanda, Norveške i Lihtenštajna) i u međunarodne organizacije. Iznimke su povremeni prijenosi određenih tehničkih i osobnih podataka na poslužitelje gore spomenutih obrađivača, čija se sjedišta nalaze u SAD-u (npr. automatski prijenos određenih podataka prikupljenih kolačićima i pikselima za praćenje tvrtke Google Inc. ili Facebook Inc., unos e- maila na alat za komercijalne poruke, itd.), s tim da su predmetni ugovorni obrađivači bivši članovi programa Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/) i poštuju i poduzimaju sve sigurnosne mjere nakon 12. srpnja 2020. u vezi primanja ili prijenosa podataka koji se smatraju relevantnim u vrijeme pripreme ovog dokumenta.

 

Detaljnije informacije o kategorijama korisnika, ugovornim obrađivačima i izlazima podataka možete dobiti slanjem zahtjeva u vezi s tim:

 

-          na e-mail: info@borashop.eu

 

4. Kolačići

 

Detaljan popis podataka, koji se u ove svrhe prikupljaju, kolačića, koji to omogućuju, usluga, povezanih s njima, kao i vrijeme zadržavanja podataka i, tko je dobavljač svakog kolačića ili usluge, možete pronaći na podstranici o »Kolačići«. .

 

5. Koja su Vaša prava u vezi s Vašim osobnim podacima i kako ih možete ostvariti?

 

U vezi s ovim općim informacijama o obradi osobnih podataka ili u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane naše tvrtke i naših ugovornih obrađivača, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku i bez oklijevanja putem e-maila info@borashop.eu.

Ovu adresu možete koristiti i za slanje zahtjeva i ostvarivanje drugih prava koja se odnose na osobne podatke i uredbu GDPR.

 

Kao klijent, na koga se odnose osobni podaci, uredba GDPR Vam daje sljedeća prava:

 

5.1. Pravo ispitanika na pristup osobnim podacima (članak 15. uredbe GDPR)

 

Imate pravo, od tvrtke kao voditelja obrade osobnih podataka dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci u vezi s Vama i, ako je to slučaj, zatražiti pristup dotičnim osobnim podacima zajedno s informacijama iz članka 15. stavka 1. uredbe GDPR:

 

Ako se osobni podaci prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, Vi kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje se odnose na prijenos u skladu s člankom 46. uredbe GDPR.

 

Kao voditelj obrade, tvrtka Vam može dostaviti i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne primjerke koje zatražite, tvrtka Vam može naplatiti razumnu naknadu, na temelju administrativnih troškova .

 

Ako ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, podnese zahtjev elektroničkim putem, te osim ako ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, zatraži drukčije, podaci se dostavljaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

 

5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka (članak 16. uredbe GDPR)

 

Ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, ima pravo bez nepotrebnog odgađanja zatražiti da tvrtka kao voditelj obrade osobnih podataka ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega.

 

Ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. U vezi s gore navedenim, ispitanik se također može obratiti tvrtki putem e-maila info@borashop.eu.  

 

5.3. Pravo na brisanje osobnih podataka (»pravo na zaborav«) (članak 17. uredbe GDPR)

 

Kao ispitanik, na kojeg se odnose osobni podaci, imate pravo da tvrtka kao voditelj obrade  osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja izbriše osobne podatke koji se tiču ​​Vas. Međutim, tvrtka će izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 

(a)

 osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

 

(b)

 ako je obrada osobnih podataka izvršena na temelju Vašeg pristanka kojeg ste opozvali;

 

(c)

 ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka i ne postoje jači legitimni razlozi za obradu,

 

(d)

 ako su osobni podaci obrađeni nezakonito;

 

(e)

 ako osobne podatke treba izbrisati kako bi se ispunila pravna obveza u skladu s pravom Unije ili zakonom Republike Slovenije,

 

(f)

 ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva (koja je ponuđena osobi mlađoj od 15 godina, a skrbnik takve osobe nije pristao na nju).

 

Sukladno članku 17. stavku 3. GDPR uredbe, u određenim slučajevima nemate pravo brisati osobne podatke koje obrađuje tvrtka (npr. Kada tvrtka obrađuje podatke u svrhu postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

 

5.4. Pravo opoziva pristanka ili djelomičnog opoziva pristanka

 

Ako ste kao ispitanik pristali na obradu Vaših osobnih podataka u jednu ili više specifičnih svrha (vidi točku 1.3 ovih općih podataka o obradi osobnih podataka), imate pravo opozvati svoju privolu (pristanak)  bilo kada, bez utjecaja na zakonitost obrade podataka, koja se provodila na temelju pristanka do opoziva.

 

Vaš pristanak za obradu osobnih podataka u svrhe opisane u ovim informacijama je dobrovoljan. Svoj pristanak za obradu podataka možete ograničiti ili opozvati u bilo kojem trenutku tako što ćete nas kontaktirati na info@borashop.eu

 

U slučaju opoziva pristanka ili djelomičnog pristanka, tvrtka zadržava pravo, koliko je to moguće, surađivati ​​s Vama samo u mjeri u kojoj je dat pristanak ili na načine dopuštene važećim zakonom.

 

Vaš pristanak za obradu osobnih podataka uvijek je dobrovoljan i ako odlučite da ga ne želite dati ili ga želite opozvati kasnije, to ni na koji način ne ometa Vaša druga prava koja proizlaze iz poslovnog odnosa s tvrtkom ili GDPR uredbe. U tim slučajevima nećete imati dodatnih troškova ili izdataka.

 

5.5 Pravo na ograničenje obrade (članak 18. uredbe GDPR)

 

Kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, imate pravo da tvrtka kao voditelj obrade ograniči obradu Vaših osobnih podataka ako se ispuni jedan od sljedećih slučajeva:

(a)

  kada kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci osporavate točnost podataka na razdoblje kojim se tvrtki omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

 

(b)

 ako je obrada nezakonita i kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci prigovarate brisanju osobnih podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;

 

(c)

 ako tvrtka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva;

 

(d)

 kada kao ispitanik, na koga se odnose podaci, uložite prigovor na obradu i dok se ne potvrdi da legitimni razlozi tvrtke kao voditelja obrade nadilaze Vaše razloge (tj. razloge ispitanika, na koga se odnose osobni podaci).

 

Ako je obrada osobnih podataka ograničena, takvi će se osobni podaci, osim njihovog pohranjivanja, obrađivati ​​samo uz pristanak ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili Republike Slovenije.

 

Ako tvrtka kao voditelj obrade ostvari ograničenje obrade, obavijestit će ispitanika, na koga se osobni podaci odnose, prije ukidanja ograničenja obrade.

 

5.6. Pravo na prenosivost podataka

 

Kao ispitanik imate pravo zaprimiti osobne podatke o Vama koje ste dali tvrtki u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku, a imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja tvrtke kojoj su osobni podaci bili pruženi, naime kada:

 

(a) obrada se temelji na pristanku ili ugovoru i

(b) obrada se provodi automatiziranim putem.

 

Kao ispitanik, u ostvarivanju ovog prava na prenosivost, imate pravo na prijenos osobnih podataka izravno s jednog voditelja obrade (npr. tvrtke) na drugog kada je to tehnički izvedivo.

 

5.7. Pravo na prigovor na obradu (članak 21. uredbe GDPR)

 

Kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, imate pravo, iz razloga koji se odnose na Vašu specifičnu situaciju, usprotiviti se obradi osobnih podataka koji se tiču ​​Vas kad je obrada potrebna za obavljanje zadatka u javnom interesu ili u vršenju službene vlasti dodijeljeni tvrtki ili ako je obrada potrebna radi legitimnih interesa koje slijedi tvrtka ili treća strana, osim ako su takvi interesi nadvladani interesima ili temeljnim pravima i slobodama klijenta, na koga se odnose osobni podaci, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada je klijent, na koga se odnose osobni podaci, dijete. Navedeno se također odnosi na stvaranje profila u takvim slučajevima obrade.

  

U slučaju Vašeg prigovora, tvrtka će zaustaviti obradu osobnih podataka, osim ako ne dokaže potrebne legitimne razloge za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode Vas kao ispitanika, na koga se odnose osobni podaci, ili će obrada biti potrebna za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

Kada se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik, na koga se odnose osobni podaci,  ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana sa takvim direktnim marketingom.

 

Ako se ispitanik,na koga se odnose osobni podaci, protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

 

U kontekstu služenja uslugama informacijskog društva, kao ispitanik, na koga se odnose osobni podaci, možete ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehničkim specifikacijama.

 

Kada se podaci obrađuju u znanstvene ili povijesno-istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose iz razloga povezanih s njegovom određenom situacijom, osim ako je obrada nužna za provođenje zadaće koja se obavlja zbog javnog interesa.

 

5.8. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

 

Ako smatrate da obrada osobnih podataka koju provodi tvrtka u vezi s Vama krši pravila o zaštiti osobnih podataka, ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo (upravni ili drugi) pravno sredstvo, kao ispitanik imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u državi u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj se nalazi vaše radno mjesto ili mjesto navodnog krštenja (u Sloveniji je to Povjerenik za informacije):

 

- Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, telefon: +385 1 4609 000, web stranica: https://azop.hr/.

6.      Zaštita Vaših osobnih podataka

 

Tvrtka pažljivo čuva i štiti osobne podatke kroz organizacijske, tehničke i logičko-tehničke postupke i mjere, štiteći na taj način podatke od slučajnog ili namjernog neovlaštenog pristupa, uništenja, promjene ili gubitka te neovlaštenog otkrivanja ili drugog oblika obrade na koji niste izričito pristali.

7.      Automatizirana obrada i izrada profila zasnovani na pristanku

 

Ako posjetite web stranicu i pristanete na učitavanje analitičkih kolačića na Vaš uređaj (vidi poglavlje 4. Kolačići), instalirani analitički kolačići automatski će obraditi određene tehničke i osobne podatke (npr. broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta, posjećene stranice) (za detaljan popis pogledajte podstranicu o »Kolačići«. ).

Provedba reklamnih aktivnosti uz pomoć alata i usluga naših oglašivačkih partnera (vidi odjeljke 1.5. I 3.4.1.) također se vrši na automatiziran način (tj. bez izravne obrade naših zaposlenika) i može rezultirati stvaranjem korisničkih profila naših oglašivačkih partnera, prikupljanja, analiziranja i povezivanja određenih pokazatelja ekonomske situacije, interesa i ponašanja naših kupaca na našoj web stranici i drugdje na mreži u svrhu boljeg prikazivanja naših oglasa i prilagođavanja marketinških komunikacija (npr. povezivanje posjeta našoj web stranici, demografskih podataka s Vašeg Facebook profila i interesa koje otkrivate na ovoj društvenoj mreži u svrhu prikazivanja naših oglasa, povezivanja posjeta našoj web stranici s vašim posjetima drugim web stranicama i kupljenim proizvodima u svrhu prikazivanja naših oglasa, povezivanju činjenica da ste otvorili marketinšku poruku i kliknuli vezu i izvršilli kupnju u svrhu prilagodbe ponude u našoj sljedećoj marketinškoj poruci).

Od navedenih oblika automatizirane obrade Vaših podataka se možete u bilo kojem trenutku odjaviti slijedeći vezu koja se nalazi u e-mailu ili brisanjem relevantnih kolačića (vidi podstranicu o »Kolačići«. ) ili tako da nas kontaktirate na info@borashop.eu.

 

 

8. 8. Obrada osobnih podataka osoba mlađih od 16 godina i osoba s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću

 

Tvrtka ne prihvaća narudžbe osoba mlađih od 16 godina ili osoba s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću. Sve takve osobe moraju napustiti internetsku trgovinu neposredno prije kretanja internetskom trgovinom, potvrđivanja instalacije kolačića, izvršenja kupnje ili druge interakcije.

 

Proces kupnje je stvoren uzimajući u obzir načelo minimiziranja osobnih podataka, što znači da tvrtka ne prikuplja godine rođenja posjetitelja ili kupaca i podatke o njihovoj poslovnoj sposobnosti. Slijedom toga, tvrtka nema sredstava da ekonomski i učinkovito provjeri jesu li izvršenje kupnje i naknadna obrada dostavljenih osobnih podataka osobni podaci maloljetnika ili osobe koja nema potpunu poslovnu sposobnost.

 

Slijedom, tvrtka svjesno ne nudi proizvode iz ponude internetske trgovine web mjesta osobama mlađim od 16 godina ili osobama s ograničenom ili lišenom poslovnom sposobnošću te svjesno ne obrađuje nikakve osobne podatke povezane s njima.

 

Ako tvrtka tek naknadno sazna da obrađuje osobne podatke maloljetnika ili osobe ograničene ili lišene poslovne sposobnosti bez pristanka roditelja ili skrbnika, učinit će sve što je potrebno da se svi dostavljeni osobni podaci izbrišu.

 

Ako roditelji ili skrbnici takve maloljetne osobe ili osobe ograničene ili lišene poslovne sposobnosti otkriju da njihovo dijete ili štićenik koristi internetsku trgovinu web stranice ili da je svoje osobne podatke dobrovoljno dostavio tvrtki, oni mogu o tome obavijestiti tvrtku i zatražite brisanje osobnih podataka na e-mail info@borashop.eu.

 

9. Kome se možete obratiti za daljnja pojašnjenja u vezi s obradom osobnih podataka u tvrtki i glede Vaših prava?

 

Možete nas kontaktirati:

-       na e-mail: info@borashop.eu

 

10. Završne odredbe

 

Ovi se opći podaci o obradi osobnih podataka mogu povremeno ažurirati radi boljeg odražavanja promjena u zaštiti podataka ili iz drugih operativnih i pravnih razloga.

 

Ako se sadržaj ovih općih podataka o obradi osobnih podataka značajno promijeni, vijest ćemo objaviti na našoj web stranici.

 

Ovi Opći podaci o obradi osobnih podataka vrijede i primjenjuju se od 13. 5. 2022. nadalje.

 

BORA d.o.o.

We automatically place necessary cookies on your device when you visit our website so that our website may be displayed and function properly. We may also place non-necessary analytical and marketing cookies on your device if you choose the “Accept All” option. These cookies collect and analyse different information about your interactions with our website and other websites for targeted advertising purposes.

Please click the Accept All button to agree to the use of all types of cookies or opt out of non-essential cookies by clicking Reject All. See our Cookie Policy to learn more.

×
Upravljanje kolačićima na web stranici Bora
Obavezni kolačići

su kolačići koji su neophodni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. Ovi su kolačići također potrebni kako bi vam u tvrtki mogli ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije. Nismo obvezni dobiti suglasnost za njihovu upotrebu.

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

1. O kolačićima općenito1.1. Što su kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina suvremenih web stranica pohranjuje na uređajima korisnika, odnosno osoba koje svojim uređajima pristupaju određenim internetskim stranicama. Njihova pohrana podkontrolom korisnika, jer u pregledniku koji koriste mogu ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića.

Također kada posjetite web mjesto i njegove podstranice te prilikom obavljanja radnji na njemu, određeni se kolačići automatski odnosno uz vaš izričiti pristanak postavljaju na vaše računalo, telefon ili tablet, putem kojih se mogu bilježiti različiti podaci.

1.2. Kako djeluju i zašto su nam potrebni?

Svakom posjetitelju ili kupcu na početku svake upotrebe internetske trgovine dodjeljuje se kolačić za identificiranje i osiguravanje sljedivosti (tj. “cookie”). Poslužitelji koje tvrtki pruža podizvođač automatski prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji, trgovci ili kupci koriste internetsku trgovinu i pohranjuju te podatke u obliku dnevnika korištenja (tj. “cookie”).

Poslužitelji pohranjuju informacije o korištenju internetske trgovine, statistiku i IP brojeve. Podatke o korištenju internetske trgovine od strane kupaca tvrtka može koristiti za anonimne statistike usluge obrade koje služe za poboljšanje korisničkog iskustva i za plasiranje proizvoda i / ili usluga putem internetske trgovine.

Posredno i nakon pribavljanja pristanka, internetska trgovina može pohraniti i kolačiće vanjskih usluga (npr. Google Analytics) na uređaju posjetitelja ili kupca koji se koriste za prikupljanje podataka o posjetama web mjestu. Što se tiče vanjskih usluga, primjenjuju se pravila i opći uvjeti za obradu osobnih podataka koji su dostupni na donjim poveznicama.

2. Dopuštenje za upotrebu kolačića

Ako su vaše postavke u pregledniku s kojim posjećujete web stranicu takve da prihvaćaju kolačiće, to znači da pristajete na njihovu upotrebu. Ako ne želite koristiti kolačiće na web mjestu ili ih želite ukloniti, možete pročitati postupak u nastavku. Međutim, uklanjanje ili blokiranje kolačića može rezultirati neoptimalnom izvedbom web stranice.

3. Obavezni i neobavezni kolačići i vaš pristanak 3.1. Tvrtka za upotrebu obveznih kolačića nije dužna pridobiti vaš pristanak (obvezni kolačići):

Obvezni kolačići su kolačići ključni za pravilno funkcioniranje web stranice i bez njih prijenos poruka u komunikacijskoj mreži ne bi bio moguć. TOvi su kolačići također potrebni kako bi vam tvrtka mogla ponuditi usluge dostupne na našoj web stranici. Omogućuju vam prijavu na korisnički profil, odabir jezika, pristajanje na uvjete i identificiranje korisničke sesije.

3.2. Kolačići koji nisu potrebni sa stajališta normalnog rada web stranice i za koje smo dužni dobiti vašu suglasnost (neobavezni kolačići):

Analitički kolačići

Ovi kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji koriste našu web stranicu. Uz njihovu pomoć poboljšavamo korisničko iskustvo i identificiramo korisničke zahtjeve i trendove.Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići za oglašavanje

Dodaci i alati trećih strana koji se koriste kao kolačići omogućuju rad funkcionalnosti, pomažu u analizi učestalosti posjeta i načinu korištenja web stranica. Ako se pojedinac ne složi s njihovim korištenjem, kolačići se neće instalirati, ali može se dogoditi da neke zanimljive značajke pojedinog web mjesta neće biti dostupne. Ove kolačiće koristimo samo ako ste se izričito složili s tim.

Kolačići društvenih mreža

Omogućuju pružanje sadržaja za objavljivanje na društvenim mrežama i bilježenje vaših odluka kako bi mogli pružiti osobnije i poboljšano korisničko iskustvo.Ove kolačiće koristimo samo ako ste prijavljeni na Twitter, Facebook ili Google korisnički račun prilikom korištenja web stranice.

4. Kako upravljati kolačićima?

Kolačićima možete upravljati klikom na vezu "Postavke kolačića" u podnožju web stranice.

Također možete kontrolirati i mijenjati postavke kolačića u svom web pregledniku.

U slučaju da želite izbrisati kolačiće sa svog uređaja, savjetujemo vam da slijedite opisane postupke, koji će najvjerojatnije ograničiti funkcionalnost ne samo naše web stranice, već i većine drugih web stranica, jer je upotreba kolačića konstanta u velikoj većini suvremenih web mjesta.